Om Ungkloster

I 2017 starter vi noe nytt. Ungkloster er bofellesskap der man søker sammen i bønn, måltider og tjeneste, der man deler det man har og lærer av hverandre. Det er en invitasjon til en annerledes hverdag med rytmer og rammer preget av fellesskap med hverandre og fellesskap med Gud.

Vi kaller det Ungkloster - et nytt uttrykk for en eldgammel måte å følge Jesus på.

Hvorfor? Fordi vi tror det er bra for unge mennesker som leter etter en vei å følge Jesus, og ønsker en ryggrad i hverdagen rotfestet i tid med Ham og hverandre. Vi tror det er bra for lokalmenigheten som kjenner på et ønske om fornyelse. Vi tror det er bra for Guds rike, fordi vi legger til rette for at vi blir formet av Jesus.

Mer konkret er Ungkloster et opplegg der unge mennesker bor i et bofellesskap der de på en spesiell måte søker fellesskap i bønn, måltider og tjeneste. Dette gjør man mens man har vanlig studie, jobb eller lignende. De bor i leiligheter som er nært eller løst knyttet til en menighet, til en lav leie. De forplikter seg på noen forsiktige forpliktelser, som jevnlige rytmer i bønn og måltid, tjeneste i menighet og/eller lokalsamfunn. Det er også mulighet til å forplikte seg til Ungkloster i en bosituasjon du allerede er i.

Du kan lese mer om hva Ungkloster er under “Elementer” og “Rytmer”.

“Ungkloster” er IKKE en munke/nonne-orden, et opplegg kun for unge i studentalder, eller noe du ikke kan gjøre med full jobb, eller familie.

Det er en invitasjon til en livsstil der tro praktiseres i hverdagen, der vi lar troen forvandle oss slik at vi kan forvandle samfunnet og menigheten.

“The restoration of the church will surely come from a sort of new monasticism which has in common with the old only the uncompromising attitude of a life lived according to the Sermon on the Mount in the following of Christ”
- Dietrich Bonhoeffer

Elementer

Fellesskap

Ryggraden i det vi gjør er fellesskapet - det hverdagslige fellesskapet med Gud og med hverandre.

Dele

Vi deler det vi har av mat og ressurser med hverandre, og med de lidende rundt oss.

Tjene

Tjene hverandre i fellesskapet, tjene i menigheten og i lokalmiljøet: vi tror dette er slik Jesus inviterer oss til å leve.

Lære

Vi ønsker å la oss forme etter Jesu forbilde, og vi tror vi gjør dette ved å jevnlig samles rundt Bibelen og dele av hverandres og andres visdom.

Vokse

I alt dette ønsker vi å vokse - som disipler, som mennesker og som fellesskap. Vi tror at vekst skjer i fellesskapet og ved å ha et disiplinert bønneliv der vi søker stillhet og Gud også hver for oss.

... Alt dette mens du er i studie eller jobb.

Rytmer

I alle former for kommunitets- og klosterbevegelser er rytmer i hverdagen helt sentralt - så også i Ungkloster. Vi tror at Gud gir hele universet rytme, som vi kan koble oss på. Hvordan rytmene ser ut vil variere fra hus til hus.

Bønnen

Vi ber sammen hver dag mandag til fredag, på tidspunkt som passer for fellesskapet. I tillegg til fellesbønn har hver person sin egen stilletid.

Måltider

I Ungkloster har vi felles matinnkjøp. Vi søker å spise flest mulig måltider sammen, og at det jevnlig inviteres andre på middagsbesøk.

Hvile

Det legges opp til avsatt tid for hvile i løpet av uka. Det kan være noen timer eller en dag, der Gud får fylle deg opp med energi og liv. I tillegg drar en på retreat eller lignende en gang i året.

Læring

Vi møtes ukentlig for å lære mer om Bibelen og det kristne livet. Vi samles om et gjennomgående tema for en begrenset tid, som stillhet, enkelhet, misjon, urettferdighet osv.

Tilbedelsen

Når du er en del av Ungkloster, er det forventet at du deltar jevnlig i et gudstjenestefellesskap du selv velger.

Tjenesten

I løpet av måneden skal du tjene noen timer i menigheten fellesskapet ditt er knyttet til. Dette kan være alt fra rengjøring og gartnerarbeid til barne-og ungdomsarbeid.

Naboer

I løpet av en måned forventes det at en har flere treffpunkt med naboer og folk i lokalmiljøet. Gruppa hjelper hverandre til å gjennomføre dette.

Vedlikehold

Gruppa lager systemer for handling, rydding og renhold, og møtes jevnlig for å ta for seg praktiske spørsmål. Slik skaper vi sammen et sted der det er godt å bo og invitere til.

Veiledning

Hver måned vil koordinator eller annen veileder ha individuelle samtaler med hver enkelt i gruppa, som skal være til støtte og hjelp for den enkelte. Annenhver måned vil koordinator også ha en samtale med gruppa som helhet.

Tidlig om morgenen venter jeg på deg, Herre.
Dag etter dag strever jeg for deg, Herre.
Midt på lyse dagen tenker jeg på deg, Herre.
Når jeg taler og hviler, gleder jeg meg over deg, Herre.
Når jeg ber og leser, lærer jeg av deg, Herre.
Om natten og i søvne hviler jeg i deg, Herre.

- Ray Simpson

Hvordan gjøre Ungkloster

Vi ønsker at Ungkloster skal være til fornyelse for de lokale menighetene. Derfor ønsker vi å knytte bofellesskapene opp til menigheter som er interessert i å være med å støtte opp om unge mennesker som ønsker å leve disippellivet i hverdagen.
Det kan bety at en menighet har en eller flere leiligheter knyttet til kirkebygget, eller som de på annen måte disponerer, og leier dette ut til en lav leie til et Ungkloster-fellesskap. Menigheten som kobler seg opp til et bofellesskap forplikter seg til å følge opp fellesskapet med praktisk hjelp og besøk på jevnlig basis. Ungkloster sin koordinator har ansvaret for å følge opp fellesskapet og enkeltpersonene med råd og veiledning. Du forplikter deg for et år av gangen som en del av et Ungkloster-fellesskap.

Det er også mulig å bli en del av Ungkloster i en bosituasjon du allerede er i, som familie eller kollektiv. Da vil tilknytningen til en menighet se noe annerledes ut, og det avklares individuelt med Ungkloster.

Pris og påmelding

Vi ønsker ikke at det skal koste noe særlig ekstra å leve på en annerledes måte. Derfor har Ungkloster kun en månedlig avgift på 200,- i tillegg til husleien, som vil være redusert. Vi starter opp høsten 2017 - ta kontakt for å bli med!

Kontakt og påmelding

kontakt_Fredrik

Følg stegene nedenfor hvis du ønsker å bli en del av Ungkloster. Fyll ut kontaktskjemaet nederst hvis du lurer på noe eller ønsker å bidra som enkeltperson eller menighet. Fredrik kan også nås på fredrik@ungbaptist.no.Hvordan søke til ungkloster?

  1. Fyll ut skjemaet.
  2. Referanser blir kontaktet.
  3. Bli innkalt til intervju.
  4. Gjennomfør intervju ansikt-til-ansikt eller over Skype.
  5. Hvis du blir akseptert, har du 2 uker på å bestemme deg endelig.
  6. Hvis du bestemmer deg for å bli med, får du tilsendt Ungkloster - "regelen" og invitasjon til åpningshelg i august.

Lurer du på noe? Send en melding


Skjemaet


Info


Om deg


Referanse

Vi ønsker også å snakke med noen som kjenner deg godt, f.eks. en prest, arbeidsgiver eller lignende. Dette gjør det lettere for oss å finne ut om Ungkloster og du er en god match (det er det helt sikkert). Vi ønsker at du nevner to referansepersoner, men hvis du ikke finner to er det greit med en.

Referanse 1

Referanse 2